PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thanh Toán Tiền Mặt

-Với các hợp đồng có giá trị lớn như lắp đặt thiết bị rửa xe, quý khách vui lòng cọc tiền mặt hoặc chuyển khoản. Phần còn lại sẽ được thu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh. Vui lòng liên hệ HOTLINE để biết thêm chi tiết

-Với các sản phẩm bán lẻ, thanh toán trực tiếp tại các địa điểm kinh doanh của Lâm Phát hoặc tại địa chỉ mà quý khách hàng cung cấp: ngay sau khi quý khách hàng nhận sản phẩm hoặc dịch vụ và kiểm thử thấy sản phẩm/dịch vụ hoạt động đúng với mô tả của Lâm Phát JSC

 

Liên hệ Lâm Phát JSC

Thanh toán qua tài khoản ngân hàng

Với hợp đồng dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ và thanh toán qua STK ngân hàng của công ty Lâm Phát.

Chuyển khoản ngân hàng: Ngay sau khi quý khách hàng nhận sản phẩm hoặc dịch vụ và kiểm thử thấy sản phẩm/dịch vụ hoạt động đúng với mô tả của Lâm Phát JSC, quý khách tiến hành Chuyển Khoản ngân hàng khi nhân viên của Lâm Phát JSC có mặt tại nơi triển khai sản phẩm/dịch vụ.

Quý khách lưu ý: STK được in kèm theo hoá đơn thanh toán. Không chuyển khoản cho bất kỳ STK cá nhân nào khác ngoài STK được in trong hoá đơn thanh toán